Full kontroll

Vi gir deg full kontroll over bygningene dine og sikrer deg mot innbrudd. Home Automation System tilbyr avanserte sensorer levert i en enkel pakke. Alt blir innstallert av våre teknikkere slik at du kan kan få full kontroll over dine bygg.Tilpassing av systemet

Vi vet at kunden vil trenge å kunne overvåke alle sine områder. Dette har vi gjort mulig i vårt alarm system.


Boliger uten alarm er mest utsatt

Boliger uten alarm er serlig utsatt for innbrudd. Det er rapportert 35 000 boliginnbrudd i 2018. Dette første til verdier for over 500 millioner kroner ble stjlet fra norske hjem. Dette kan vi hjelpe deg med.