Filer til heftet om Pythonprogrammering

På denne siden finner du et hefte med 16 øvelser innefor grunnleggende programmering i Python. Heftet tar for seg grunnleggende prinsipper med programmering i Python. Det starter med helt grunnleggende prinsipper. Gjennom øvelsene går vi gjennom ulike funksjoner og beskriver disse og anvender dem på matematiske problemstillinger. Dette heftet er på ingen måte ferdig ennå. Jeg kommer til å jobbe videre med å utvikle det samt og rette feil fremover. Under oppdateringer finner du oversikt over endringer som er gjort. Hefte finner du her
Siste oppdateringer:

25.07.19: Svært forløpig versjon er lagt ut
28.07.19: Tusen feil er rettet opp.
11.08.19: Jeg har oppdatert med en øvelse 14 om animasjon av kast.
21.08.19: Det er satt inn to nye øvelser. (Øvelse 10 og 16).
I listen under finner du alle programmene som det er vist til i heftet.


Om du finner feil eller har innspill til øvelsene så send meg gjerne en mail. peer.andersen@usn.no