KLN Presenter

KLN Presenter er et Javascript-bibliotek som lar deg lage presentasjoner ved hjelp av HTML.