Pedagogisk mappe

Kjetil Liestøl Nielsen

Formidling

Jeg prøver alltid å være åpen om å dele min kunnskap til dem som måtte ha interesse av det, enten det er å hjelpe kolleger som kommer på døra (som oftest med et IKT-relatert problem), eller det er formidling i form av seminarer, workshops eller foredrag på konferanser. Mange av disse formidlingsarbeidene har vært på oppdrag for eDu, noe du kan lese om i vedlegg 2. For en komplett liste over alle foredrag, se min CV (vedlegg 1).

Formidling er også viktig ut mot studentene. På Notodden kan lærerstudenter ta naturfag på nett, noe som også gjelder for studenter som tilhører andre campus ved USN som ikke har naturfag blant sine studietilbud. På Notodden opplevde vi tidligere at studenter ofte ikke var klar over dette tilbudet, så jeg fikk forespørsel om å filme nettstudenter på samling for å ha noe å vise frem på andre campus. Jeg tenkte det var mulig å gjøre litt mer ut av en slik video, så jeg utviklet istedenfor en reklamefilm for nettundervisningen i naturfag ved Campus Notodden for å øke bevisstheten rundt vårt tilbud.

For tiden er jeg fakultetsrepresentant for Fakultet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap i en faggruppe som har som mandat å spesifisere anbefalinger til en fremtidsrettet standard for alle undervisningsrom ved alle campus på USN. Fakultetsrepresentantene har blant annet ansvar for å skaffe og formidle ønsker og behov fra både ansatte og studenter om fremtidige installasjoner i undervisningsrom.