Video


Matematikk

Omskrivinger og konverteringer

Til toppen

Derivasjon

Integrasjon

En introduksjon til integrasjon. De fleste av disse videoene finnes også i to kompendier, integrasjon og integrasjonsmetoder.

Til toppen

Rekker og tallfølger

Deler av disse er også å finne i et kompendium (introduksjon til rekker, samt aritmetiske og geometriske rekker). Du finner disse her: Tallfølger og rekker. Videre i listen finner du videoer om rekkeutvikling og Taylorrekker.

Til toppen

Laplace-transformasjoner

Videoene gir en kort introduksjon til Laplace-transformasjoner.

Til toppen

Funksjoner av flere variable

Partiell derivasjon

Gir en introduksjon til partiell derivasjon og dens bruksområder i funksjonsanalyse for funksjoner av flere variable.

Til toppen

Dobbeltintegrasjon

En innføring i dobbeltintegrasjon, samt bruk av polardkoordinater.

Til toppen

Matriser på Casio fx-9860GII

Til toppen

Diverse matematikk

Fysikk

Oppgaveregning i fysikk

Første tre videoene tar for seg en oppgave rundt krefter, mens de tre siste går inn på en av Vegvesenets fartskampanje for å undersøke om påstanden de kommer med stemmer med fysikken.

Til toppen

Pasco Capstone

Statistikk

Kvantitative metoder og statistisk analyse i RStudio

Videoene i listen under ble laget som en del av metodekurset til bacheloroppgaven på lærerutdanningen ved USN. Videoene gir en innføring i kvantitative metoder i tillegg til statistisk analyse i RStudio uten å gå inn på de matematiske utregningene. Det gjør at man kan følge videoene selv om man ikke studerer matematikk og statistikk. Flere av videoene har også filer assosiert med seg, f.eks. filer med datamateriale. Du finner disse i den andre kolonnen i listen under.

NB: Deler av innholdet i videoen "Spørreskjema i Google-forms" er utdatert. Alle ansatte og studenter har nå tilgang til Nettskjema, som er passende å bruke i forskningsammenheng.

Til toppen

Statistikk i OpenOffice Calc

Statistikk på Casio fx-9860GII

Til toppen

Diverse statistikk

Til toppen Til toppen

Programmering

Introduksjon til Javascript

Videoene under gir en introduksjon til programmering i Javascript. For å gjøre det enklere å komme igang, har jeg også laget en hjelpefil. Du trenger denne for å følge videoene i listen under. Du finner hjelpefilen her (du må høyreklikke på linken og trykke "lagre som" for å laste ned filen): index.html.

Til toppen

Didaktikk

Til toppen

Matematikk og fysikk gjennom spillprogrammering

Videoene under viser går inn på ulike deler av spillprogrammering hvor temaer innenfor matematikk og fysikk blir viktige. Du trenger hjelpefilen beskrevet over for å følge disse videoene.

Til toppen

Lage nettsider

Til toppen

Promovideoer

Videoen under er en promovideo jeg laget for å reklamere for nettkursene i naturfag.

Til toppen

Videoproduksjon

Videoene viser hvordan gjøre skjermopptak med programmet Open Broadbaster Software , samt videoredigering i Blender 3D. Begge disse programmene er open source, så de kan lastes ned gratis. NB: Læringsvideoene til Blender er laget til versjon 2.79. I den nyeste versjonen 2.80 ser ting litt annerledes ut og noen tastaturkommandoer er litt annerledes.

Til toppen

Skrive rapporter i LaTeX

Kort innføring i hvordan skrive dokumenter med LaTeX. NB: I den første videoen nevner jeg at man må skrive hvilken tekst-encoding dokumentet bruker. I mitt tilfelle var det Latin9, men i det fleste tilfeller vil det være utf8. Prøv å skriv "utf8" der hvor jeg skrev "latin9" dersom ikke-engelske symboler ser merkelige ut.

Til toppen

Nettundervisning

En liten samling av videoer som viser tips og triks i nettundervisning.