Digitale ressurser

På denne siden vil du finne lenke til digitale ressurser som er utviklet av ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge. Ressursene er primært laget til matematikkfaget, men noe av det kan nok ha interesse også for andre fagområder. Formålet med siden er å samle ressursene vi har liggende og gjøre dem tilgjengelig for alle interesserte. Bidragsytere til siden er

Innholdsfortegnelse for sidenSMART Notebook

Notebook er programvaren som brukes på SMART Board. Notebook kan imidlertid installeres på maskiner selv om den ikke er koblet til et SMART Board. I lenken under finner dere et hefte om Notebook. Vi har laget seks videoer som gir en grunnleggende innføring i bruk av Notebook. Videoene tar for seg mange av de samme temaene som i veiledningsheftet. [Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Video og videoredigering

Det finnes etterhvert mange verktøy som kan brukes til å lage videoer med. Vi legger her ut lenker til noen av disse programmene samt videoer og annet materiell

Lage video med Screencast-o-matic

Screencast-o-matic er et rimelig og bra produkt til å lage videoer. Her er en manual som stegvis viser hvordan vi kan lage en video i Screencast-o-matic. Her en serie med videoer om hvordan en kan lage video om Screencast-O-Matic. [Credit: Peer Andersen]

Her er to artikker om videoer i matematikkundervisning. Den ene er fra Bedre skole og den andre fra MNT konferansen våren 2019. [Credit: Peer Andersen]

Open Broadcaster Software (OBS)

Open Broadcaster Software (OBS) er et gratis program som kan brukes til å ta skjermopptak.Du kan gjøre mange innstillinger i OBS som gir deg mulighet til å ta gode opptak. En annen fordel med OBS er at du får ut et opptak med gang det er ferdig. Det er ikke nødvendig med noe rendenering. OBS fungerer både på Windows, Mac og Linux. Det gjøres oppmerksom på at OBS ikke er et redigeringsprogram.Programet kan lastes ned her. Vi har tre videoer som viser hvordan du kan bruke OBS. Videoene finner du her [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Videoregigeringsprogrammet Blender

Blender er et gratis program som kan brukes til å redigere video. Blender fungerer både på Windows, Mac og Linux. Programet kan lastes ned her. Vi har laget to videoer som viser hvordan du kan redgiere video med Blender. Videoene finner du her Det gjøres oppmerksom på at Kjetil sitt materiell er laget for versjon 2.79 og ikke siste versjonen som er 2.80.

[Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Nettundervisning

Universitetet i Sørøst-Norge er langt fremme på nettundervisning. Som verktøy bruker vi Omnijoin og Zoom. Her er en veiledningsmanual som vi har skrevet om bruken av Omnijoin I lenker under finner dere to blogginnlegg om nettundervisning og hvilke muligheter det gir oss. I ene blogginnlegget finnes det også en video som eksemplifiserer noen av mulighetene som omnijoin gir oss. [Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

GeoGebra og Excel

GeoGebra og Excel er sentrale verktøy i matematikken.Til eksamen i 10. klasse er det et krav at noen av oppgavene skal løses ed hjelp av regneark og graftegner. GeoGebra og Excel er de klart mest benyttede verktøyene til dette.Vi har laget veiledningshefter med øvelser for begge verktøyene. Vi har også noen videoer som viser bruken av verktøyene.

Veiledningshefter Video om bruk av Excel Video om bruk av GeoGebra For de viderekommende

Heftene under er Excekhefter som er skrevet med tanke på påpyggingslursene i matematikk. Noen av øvelsene er greie å lage, men andre er nokså kompliserte. [Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Læringsvideoer for barnehagelærerutdanningen

Vi har laget videoer som er rettet mot barnehagelærerutdanningen. Disse fokuserer særlig fokuserer på de sentrale emnene innenfor barnehagelærerutdanningen som tallsystemer, tallbegrepet, geometri, måling og statistikk og kombinatorikk. Tilsammen har vi laget 19 videoer rettet mot BLU der Siv Svendsen har laget 12 og Peer Andersen har laget 7. [Credit: Siv Svendsen og Peer Andersen]

Vi tar også med et blogginnlegg om omvendt undervisning i barnehagelærerutdanningen. [Credit: Siv Svendsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse


Statistikk og bruk av OpenOffice Calc

Calc er regnearket som finnes i OpenOffice. Vi har laget en serie med fem videoer der vi ser nærmere på hvordan vi kan Calc kan bruke si arbeidet med statistikk [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Nettkompendier med video

Vi har skrevet tre nettkompendier som også inneholder videoer. Disse kompendiene tar opp temane integrasjon, integrasjonsmetoder og følger og rekker. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Programmering med javascript

Programmering er et område som kommer til å få større plass i skolen fremover. I oversikten under finner du en introduksjon til programmering i Javascript (syv videoer), og eksempler på hvordan man kan demonstrere matematikk og fysikk i spillprogrammering. Den siste videoen viser hvordan man kan lage nettsider med HTML og bruke Mathjax for å vise matematiske formler. Filen det vises til i første video som du skal laste ned finner du her. Høyreklikk på lenken og lagre filen lokalt på din egen maskin. Velg "Save link as" eller "Lagre lenke som".

Nedlasting av html fil

[Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Programmering med Python

Python er et program som blir brukt mer og mer i skolen. På siden det er lenket til under finner du et øvelseshefte som gir en innføring i Python. Du finner også alle de ferdige programmene på siden.
Den enkleste måten å få kjørt et Python program på er å laste ned Anaconda. Det kan du gjøre her.

Nedlasting av Anaconda

Deretter kan du installere Spyder. Programmene åpnes i Spyder og kan kjøres ved å klikke på knappen som ser ut som en pil.

[Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Kvantitative metoder


Vi har utviklet en serie med videoer der vi ser nærmere på kvantitative metoder. Dette materielle ble utviklet til metodekurset i forbindelse med BA oppgaven ved Høgskolen i Telemark. I materiellet finner du også videoer som viser hvordan du kan bruke gratisprogrammet R til å gjøre analyser. Materiellet er samlet på siden det er linket til under. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Forskningsartikler om SRS systemer


I listen under finner du tre forskningsartikler om sRS systemer. Vi tar også med lenke til et webinar om bruk av klikkere. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Læringsvideoer om algebra

Vi har laget en serie med videoer innenfor algebra. Disse videoene tar opp hvordan vi kan jobbe med algebra i skolen. Vi legger også ut noen videoer om likningsløsning.

Algebra i skolen [Credit: Beate Huagom Bigseth]

Løsning av likninger

Vi har laget tre videoer om løsning av likninger. Vidoene tar opp løsning av andre gradslikninger samt løsningav likningssystemer. Videoene inneholder quiz slik at du kan teste deg selv underveis. Om du ikke får opp videoene så prøv en annen nettleser. [Credit: Peer Andersen]

Omskrivning av likninger

I lenkene under finner du noen videoer om omskrivning av likninger. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Læringsvideoer om funksjoner

Vi har laget en serie med videoer innenfor funksjonslære. I disse videoene ser vi nærmere på lineære funksjoner, andregradsfunksjoner og brøkfunksjoner.

Lineære funksjoner

I lenken under finner du tre videoer om lineære funksjoner samt en introduksjonsvideo om funksjoner [Credit: Peer Andersen]

Andregradsfunksjoner

I lenken under finner du tre videoer om andregradsfunksjoner. [Credit: Peer Andersen]

Brøkfunksjoner

I lenken under finner du tre videoer om andregradsfunksjoner. [Credit: Peer Andersen]

Derivasjon

I lenken under finner du to videoer om derviasjon. [Credit: Peer Andersen]

Integrasjon

I lenken under finner fire to videoer om integrasjon. Første videoen er generelt om integralregning, mens de øvrige fokuserer på ulike teknikker som delvis integrasjon og substitusjon. [Credit: Peer Andersen]

Under avsnittet om nettkompendier finner dere to kompendier om integrasjon. For oversiktens skyld lenker vi direkte opp til nettkompendiene også her. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Læringsvideoer om tallsystemer

Vi har laget en serie med 3 videoer om andre tallsystemer. Disse videoene tar opp hvordan vi kan regne om fra et tallsytem til et annet og hvordan vi kan regne i andre tallsystemer. Alle videoene inneholder quizer der du kan teste deg selv.
[Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse


Læringsvideoer om følger og rekker

I dette avsnittet finner du læringsvideoer om følger og rekker.

PS. I innledningsvideoen kan du se hvordan du kan spise sjokolade uendelig lenge uten å legge på deg.

Videoer om følger og rekker [Credit: Peer Andersen]

Kompendium om følger og rekker med videoer

Under avsnittet om nettkompendier finner dere et kompendium om følger og rekker med 13 videoer. Disse har en noe mer matematisk fremstilling enn videoene over. For oversiktens skyld lenker vi direkte opp til nettkompendiet også her. [Credit: Kjetil Liestøl Nielsen]

Tilbake til innholdsfortegnelse

Læringsvideoer om trigonometri

Vi har laget en serie med 7 videoer om trigonemetri. Vi ser på den grunnleggende trigonemtrien før vi etterhvert ser på litt mer avanserte deler som cosinussetningen, sinussetningen og bevis av disse. Vi ser også på radianer og til slutt har vi en video om derviasjon og integrasjon av trigonemtriske funksjoner. selv.

[Credit: Peer Andersen]

Tilbake til innholdsfortegnelse