Peers matematikkside

Videoer om integralregningPå denne siden finner du videoer om integralregning. Det er laget fem videoer om temaet. Her finner du den første videoen som er en generell inføring i integralregning.

Her har du andre videoen som tar for seg delvis integrasjon

Her har du tredje videoen som tar for seg integrasjon med substitusjon

Her har du fjerde videoen som tar opp litt forskjellige ting rundt integralregning