Peers matematikkside

Fokurs i matematikk for lærerutdanningenI forbindelse med forkurset som ble gitt i matematikk for de som ikke klarte karakterkravet på 4, laget jeg en serie med videoer. Det ble laget noen videoer som tok for seg fagstoffet samt en del videoer som ble laget av tidligere gitt eksamensoppgaver i 1P og 2P. Det som jeg har laget av materiell finner dere her.

Det må presiseres at dette ikke er en komplett side for forkurset. Videoene jeg har laget er først og fremst laget for at de skulle inngå i mooc modulen som UIT utviklet til forkurset. Jeg velger likevel å legge ut mine videoer her slik at de er tilgjengelig for alle.

Video om bruk av Excel Video om bruk av GeoGebra Video om sannsynlighetsregning for 1P og 2P Video av eksempeloppgaven som ble laget til forkurset

Under finner du videoløsning av eksempeloppgaven som ble utarbeidet i forbindelse med forkurset Du finner oppgaveteksten her Video av eksamen i 1P vår 2016

Under finner du videoløsning av oppgaven som ble gitt til eksamen i 1P våren 2016. Du finner oppgaveteksten her Video av eksamen i 2P vår 2016

Under finner du videoløsning av oppgaven som ble gitt til eksamen i 1P våren 2016. Du finner oppgaveteksten her Video av eksamen i 1P vår 2015

Under finner du videoløsning av oppgaven som ble gitt til eksamen i 1P våren 2015. Du finner oppgaveteksten her