Peers matematikkside


CV


Personalia

Navn: Peer Andersen
Stilling: Dosent i matematikk
Arbeidsted:   Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanning

1987 - 1990
Bergen Ingeniørhøgskole
Ingeniørutdanning i datafag
1990 - 1992
Universitetet i Bergen
Hovedfag i anvendt matematikk, studieretning akustikk

Til toppen

Kurs

2019 - 2020
UHR
UHR sin dekanskole - link til kursbevis
2015 - 2016
Buskerud fotballkrets
C-lisens trener i fotball
1992 - 1992
Universitetet i Bergen
UIB's opplæringskurs for gruppeledere

Til toppen

Arbeidserfaring

2021 ---->
Universitetet i Sørøst-Norge
Dosent i matematikkdidaktikk
2020 - 2020
Universitetet i Sørøst-Norge
Prosjektleder for studieporteføljeprosjektet
2019 - 2020
Universitetet i Sørøst-Norge
Fungende Visedekan barnehagelærerutdanningen
2017 - 2019
Universitetet i Sørøst-Norge
Instituttleder institutt for matematikk og naturfag
2013 - 2016
Universitetet i Sørøst-Norge
Førstelektor i matematikkdidaktikk
2008 - 2013
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolelektor i matematikkdidaktikk
1993 - 2008
Høgskolen i Finnmark
Høgskolelektor i matematikk

Til toppen

Tillitsverv og lederfunksjoner

2019 - 2020
Universitetet i Sørøst-Norge
Fungerende visedekan for barnehagelærerutdanningen
2017 - 2019
Universitetet i Sørøst-Norge
Instituttleder for institutt for matematikk og naturfag
2017 - 2019
Universitetet i Sørøst-Norge
Leder av likestillingsutvalget
2007 - 2008
Høgskolen i Finnmark
Studieleder for realfag
2006 - 2008
Høgskolen i Finnmark
Institusjonsansvarlig for skikkethet
2003 - 2007
Høgskolen i Finnmark
Første varamedlem til høgskolestyret
2001 - 2003
Høgskolen i Finnmark
Medlem av studiekvalitetsutvalget
1997 - 2000
Høgskolen i Finnmark
Studieleder for allmennlærerutdanningen

Til toppen

Undervisningserfaring

1993 - 2020
Høgskolen i Finnmark og Universiteetet i Sørøst-Norge
Jeg har undervist i praktisk talt alle matematikkurs innenfor lærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Vedlagt er en oversikt over alle kurs jeg har undervist. - link

Til toppen

Utmerkelser

2020
Merittert underviser
Universitetet i Sørøst-Norge
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) ved USN skriver at "en merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren legger også en utforskende tilnærming til grunn for sitt arbeid med å planlegge, gjennomføre, vurdere og justere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring." - link
2015
Årets nettlærer
Fleksibel utdanning Norge (FUN)
Jeg ble kåret til årets nettlærer i 2015 av FUN - link til diplom
2005
Studiekvalitetsprisen
Høgskolen i Finnmark
Jeg ble i 2005 tildelt studiekvalitetsprisen ved Høgskolen i Finnmark - link til diplom

Til toppen

Publikasjoner

Bøker og bokkapitler

2019
Bokkapittel
Peer Andersen
Bruk av skjermopptak i matematikkundervisningen. Kapittel i boken 101 grep for å aktivisere elever i matematikk, 280-281 - link
Fagbokforlaget
2018
Bokkapittel
Peer Andersen
Nettundervisning i matematikk. Kapittel i boken Matematikkundervisning i en digital verden - link
Cappelen Damm
2014
Redaktør
Trond Stølen Gustavsen, Krstin Hinna, Christin Borge og Peer Andersen
QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 2 - link
Cappelen Damm
2014
Redaktør
Trond Stølen Gustavsen, Krstin Hinna, Christin Borge og Peer Andersen
QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2 - link
Cappelen Damm
2007
Bokkapittel
Peer Andersen
Desentralisert lærerutdanning ved Alta lærerhøgskole (ALH) og Høgskolen i Finnmark (HiF) i perioden 1979–2006. Kaptittel i boken Desentralisert lærerutdanning i nord – Fra nødløsning til fullverdig alternativ. - link
Eureka forlag
2007
Bok
Peer Andersen
Excel-øvelser i matematikk - link
Eureka forlag
2007
Bok
Peer Andersen
Oppgavesamling i matematikk for allmennlærerstudenter - link
Eureka forlag

Artikler

2021
Artikkel
Peer Andersen og Siv Svendsen
Hybridundervisning som undervisningsform i grunnskolelærerutdanningen - link
Artikkel i Læring om læring (konferansetidsskrift til Læringsfestivalen 2021)
2021
Artikkel
Peer Andersen
Nettundervisning i matematikk - hva skal til for å lykkes? - link
Konferanseartikkel i Nordic Journal of STEM Education (MNT-konferansen 2021)
2020
Artikkel
Peer Andersen og Beate Haugom Bigseth
Bruk av videotilbakemelding på læringsvideo i matematikkundervisningen for lærerstudenter - link
Artikkel i Læring om læring (konferansetidsskrift til Læringsfestivalen 2020)
2019
Artikkel
Peer Andersen
Bruk av video i matematikkundervisningen for lærerstudenter - link
Konferanseartikkel i Nordic Journal of STEM Education (MNT-konferansen 2019)
2016
Artikkel
Peer Andersen
Video i matematikkundervisningen - link
Bedre skole 03/16
2009
Artikkel
Peer Andersen
Gjennomstrømning og frafall i lærerutdanningen - link
Bedre skole 04/09
2009
Artikkel
Peer Andersen
Lottotrekningen i Excel - link
Tangenten 02/09

Blogginnlegg

2015
Blogginnlegg
Peer Andersen
God nettforelesning? Noen personlige erfaringer - link
USN sin blogg om elæring
2015
Blogginnlegg
Peer Andersen
Flipped Classroom i nettstudier – eksempel fra matematikk i lærerutdanningen - link
USN sin blogg om elæring

Til toppen

Kompendier, manualer og notater

Kompendier

2019
Kompendium og webside
Peer Andersen
Programmering i Python - link
Egen webside
2016
Kompendium til QED bøkene
Peer Andersen
Interaktive tavler i matematikk - link
Cappelen Damm og egen webside
2016
Kompendium til QED bøkene
Peer Andersen
Grunnleggende Exceløvelser - link
Cappelen Damm og egen webside
2016
Kompendium til QED bøkene
Peer Andersen
GeoGebra-øvelser i funksjonslære - link
Cappelen Damm og egen webside
2016
Kompendium
Peer Andersen
GeoGebra-øvelser i geometri - link
Egen webside
2010
Kompendium
Peer Andersen og Bjørn Lauritzen
Matematikkaktiviteter i barnehagen - link
Egen webside
2010
Kompendium
Peer Andersen
Exceløvelser i sannsynlighetsregning - link
Egen webside
2010
Kompendium
Peer Andersen
Exceløvelser i statistikk - link
Egen webside
2010
Kompendium
Peer Andersen
Exceløvelser i tallære for viderekommende - link til hefte og link til regnearkene
Egen webside
2010
Kompendium
Peer Andersen
Exceløvelser i sannsynlighetsregning for viderekommende - link til hefte og link til regnearkene
Egen webside

Notater

2014
Notat
Peer Andersen
Statistikk. Sentralmål og spredningsmål - link
Egen webside
2014
Notat
Peer Andersen
To likninger med to ukjente - link
Egen webside
2013
Notat
Peer Andersen
Diofantiske likninger - link
Egen webside
2013
Notat
Peer Andersen
Notat om kombinatorikk og sannsynlighetsregning - link
Egen webside

Manualer

2018
Manual
Peer Andersen
Innføring i Screencast-o-Matic - link
Egen webside
2016
Manual
Peer Andersen
Innføring i Omnijoin - link
Egen webside

Til toppen

Foredrag, kurs og konferanseinnlegg

Universitetet i Sørøst-Norge

2014 - 2020
Kurs for ansatte
Universitetet i Sørøst-Norge
Jeg har hatt ca. 30 kurs for ansatte ved USN. Her er en komplett oversikt - link
2020
Konferanseinnlegg
Læringsfestivalen, Trondheim
Videotilbakemelding i matematikk i lærerutdanningen. Med Beate Haugom Bigseth. - Presentasjon
2017
Kurs
IKT senterer og USN, Drammen
Nettundervisning.
2017
Kurs
LAMIS sommerkurs, Kongsberg
Bruk av video i undervisningen
2016
Konferanseinnlegg
Online Educa Berlin
Nettundervisning
2016
Kurs
Fleksibel utdanning Norge
Nettundervisning og bruk av video. Kursdag for Fleksibel utdanning Norge
2016
Konferanseinnlegg
Læringsfestivalen Trondheim
Nettundervisning.
2015
Konferanseinnlegg
Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere, København
Nettundervisning. Med Hans-Olav Johnsen
2015
Konferanseinnlegg
Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere, København
Bruk av video i undervisningen. Med Hans-Olav Johnsen
2012
Konferanseinnlegg
FOU i praksis, Tronheim
"Aktivitet og livsstil" Utforskende læringsformer i en tverrfaglig sammenheng. Med Lise Kjønniksen
2011
Konferanseinnlegg
FOU i praksis, Trondheim
Grunnleggende ferdigheter og læring i et tverrfaglig perspektiv. Med Lise Kjønniksen
2011
Kurs
Gvarv barnehage
Kurs om matematikkaktiviteter rettet mot barnehagen. Med Bjørn Lauritzen

Høgskolen i Finnmark

2007
Kurs
Læringsdagene i Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs i Excel for lærere
2006
Kurs
Læringsdagene i Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs i Excel for lærere
2005
Kurs
RSK Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs om algebra og funksjoner for lærere. Kursdager i forbindelse med prosjektet "Matematikk-takk. Veksthus realfag i Vest-Finnmark. Med Saeed Manshadi
2005
Kurs
Læringsdagene i Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs om innføring av Kunnskapsløftet
2004
Kurs
RSK Vest-Finnmark, Hammerfest
To dagers kurs i sannsynlighetsregning for lærere. Kursdager i forbindelse med prosjektet "Matematikk-takk. Veksthus realfag i Vest-Finnmark. Med Knut Ole Lysø
2004
Kurs
RSK Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs om geometri for lærere. Kursdager i forbindelse med prosjektet "Matematikk-takk. Veksthus realfag i Vest-Finnmark. Med Saeed Manshadi
2004
Kurs
Læringsdagene i Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs i Excel for lærere
2003
Kurs
RSK Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs om funksjoner for lærere. Kursdager i forbindelse med prosjektet "Matematikk-takk. Veksthus realfag i Vest-Finnmark. Med Carl Anonsen
2001
Kurs
Læringsdagene i Vest-Finnmark, Alta
To dagers kurs om matematikk på mellomtrinnet. Med Saeed Manshadi
2000
Konferanseinnlegg
Konferanse, Bodø
Erfaringer med bruk av IT i desentralisert lærerutdanning.
1997
Konferanseinnlegg
Etterutdanningskonferansen for matematikklærerutdannere, London
Prosjektarbeid i matematikk 1

Til toppen

Raporter

2016
Rapport
Anette Hagen, Peer Andersen m. fl
Digitalt læringsrom – rapport fra forprosjektet - link
1999
Rapport
Peer Andersen, Gulla Jørgensen, Anne Stokke og Ketil Hansen
Utredning om valgfagsporteføljen ved Høgskolen i Finnmark
1996
Rapport
Peer Andersen, Carl Anonsen, Saeed Manshadi
HIF Rapport 1996:10: Evaluering av matematikkundervisningen på allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark.
1996
Rapport
Peer Andersen, Carl Anonsen, Saeed Manshadi
HIF Rapport 1996:9: Evaluering av matematikkundervisningen ved Høgskolen i Finnmark
1996
Rapport
Peer Andersen, Carl Anonsen, Saeed Manshadi
HIF Rapport 1996:8: Samarbeidsprosjekt i matematikketterutdanning mellom Høgskolen i Finnmark og Komsa skole
1996
Rapport
Peer Andersen, Carl Anonsen, Saeed Manshadi
HIF Rapport 1996:7: Evaluering av praksis i 1 AU i 1994/95

Til toppen