Peers matematikkside

Kombinatorikk og sannsynlighetresning (MG2MA2- GLU5-10)


På denne siden finner dere aktuelt stoff innenfor kombinatorikk og sannsynlighetresning. Dere vil finne både videoer, Powerpointpresentasjon og oppgaver.

Notater


Her er to tekster jeg har skrevet. Den første tar for seg grunnleggende prinsipper innenfor statistikk og den andre tar for seg kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Oppgaver i sannsynlighetsregning


Her er noen oppgaver knyttet mot kombinatorikk og sannsynlighetsregning.

Presentasjoner


Her er to presentasjoner som jeg har brukt i undervisningen. Det er en om kombinatorikk og en om sannsynlighetsregning som bygger på kombinatorikk

Videoer


Her er åtte videoer som kan være aktuelle. To av dem er gjennomgang av fagstoff og to viser praktiske aktiviteter som kan gjennomføres i skolen.

Exceløvelser


Jeg har laget tre hefter med Exceløvelser. Det ene er en generell innføring i Excel der vi ser på ulike anvendelser av Excel. De to andre er mer målrettet mot henholdsvis statistikk og sannsynlighetsregning.
Regnearkene til øvelsene

De ferdige regnearkene til øvelsene i sannsynlighetsregning finner dere på siden under

Pythonøvelsen


I heftet under finner dere en innføring i Python. Heftet tar for seg Python fra grunnen av. Noen av øvelsene som f. eks terningsimulering og lottotrekning er relevante for arbeidet i sannsynlighetsregning.

Alternativ bok


Jeg har basert mye av undervisningen på boken Statistikk og sannsynlighetsregning av Knut Ole Lysø. Jeg kan ikke legge den ut av rettighetshensyn, men jeg legger ved lenke til boken på forlaget sin hjemmeside I denne boken er det kun fasit på partallsoppgavene. Jeg har derfor laget fasit til oddetallsoppgavene i kapittel 10.4 og 10.5

Tilbake til hovedside