Peers matematikkside

Areal og formlikhetPå denne siden finner du videoer om arealberegninger og formlikhet.

Videoen under er den første av to filmen som tar for seg hvordan vi kan beregne areal av ulike geometriske figurer

Videoen under er andre del om arealberegninger

Videoen under ser på formlikhet og viser hvordan vi kan beregne lengder på
sider i figurer ved hjelp av formlikhet.

Det er en liten feil i videoen ca. 4:30 ut i filmen om formlikhet. Når en skal finne hypotenusen til lengste katet ganger en naturligvis lengden av hypotenusen til minste trekanten med 3.

Videoen under ser på et par eksempler der vi bruker formlikhet for å beregne
sider i en trekant

Videoen under viser et praktisk eksempel på hvordan vi kan utnytte formlikhet
for å beregne høyden på et hus.