Peers matematikkside

Digitale verktøy

På denne siden finner lenker til fagstoff om digitale verktøy som vi skal bruke i løpet av året. Her blir det supplert etterhvert som vi kommer lenger ut i semesteret.

SMART Board


Notebook er programvaren som brukes på SMART Board. Notebook kan imidlertid installeres på maskiner selv om den ikke er koblet til et SMART Board. I lenken under finner dere et hefte om Notebook. Vi har laget seks videoer som gir en grunnleggende innføring i bruk av Notebook. Videoene tar for seg mange av de samme temaene som i veiledningsheftet.

Videoredigering


Det finnes etterhvert mange verktøy som kan brukes til å lage videoer med. Vi legger her ut lenker til noen av disse programmene samt videoer og annet materiell

Screencast-o-matic er et rimelig og bra produkt til å lage videoer. Her er en manual som stegvis viser hvordan vi kan lage en video i Screencast-o-matic. Her er fem videoer om hvordan vi kan lage video med Screencast-O-Matic. Den tar for seg hvordan programmet installeres, hvordan vi kan lage enkle videoer, mer avanserte videoer og til slutt hvordan videoer kan redigeres Her er en artikkel fra Bedre skole om videoer i matematikkundervisning. Verktøyet som er brukt er for det meste Screencast-o-matic.

Excel og GeoGebra


GeoGebra og Excel er sentrale verktøy i matematikken.Til eksamen i 10. klasse er det et krav at noen av oppgavene skal løses ed hjelp av regneark og graftegner. GeoGebra og Excel er de klart mest benyttede verktøyene til dette.Vi har laget veiledningshefter med øvelser for begge verktøyene. Vi har også noen videoer som viser bruken av verktøyene.

Veiledningshefter Video om bruk av Excel Video om bruk av GeoGebra