Peers matematikkside

Videoer for barnehagelærerutdanningenPå denne siden finner du videoer for barnehagelærerytdanningen


Tallsystemer

Jeg har laget en serie med fem videoer om tallsystemer.

Videoen under er video om historiske tallsystemer

Videoen under gir en innføring i hvordan titallsystemet er bygget opp

Videoen under gir en innføring i andre tallsystem

Videoen under tar for seg hvordan en kan gjøre om fra et tallsystem til et annet tallsystem

Videoer under ser på hvordan vi kan regne i andre tallsystemKombinatorikk og statistikk

Her finner dere en video om kombinatorikk og video om statistikk

Videoen under er video om grunnleggende kombinatorikk.

Videoen under er en video om statistikk