Peers matematikkside

Brøkregning


Jeg har laget fire videoer om grunnleggende brøkregning. Disse videoene fokuserer på hvordan vi kan regne med de fire regneartene på brøker. Jeg har også laget en video som setter fokus på omgjøring fra brøk til desimaltall og motsatt. Det gjøres oppmerksom på at disse videoene først og fremst er ment som en oppfriskning av grunnleggende brøkregning og at det metodiske med hvordan en kan jobbe med dette i skolen ikke er lagt på i videoene i særlig grad. Til de tre videoene som tar for seg regneartene er det innebyggede quiz'er slik at du kan teste deg selv.

Dersom videoene ikke kommer til syne under kan du laste dem ned direkte herfra.

Her er den første av videoen om brøk. Den tar for seg grunnleggende brøkbegreper.

Videoen under tar for addisjon av brøker og addisjon av blandede tall.

Videoen under tar for seg multiplikasjon av brøker og blandede tall.

Videoen under tar for seg divisjon av brøker og blandede tall.

Videoen under tar for seg omgjøring av brøk til desimaltall og omgjøring av desimaltall til brøk.

Videoen under gir en innføring i prosentregning. Vi belyser temaet ved å se på 8 konkrete eksempler