Peers matematikkside

Nasjonal deleksamen GLU1-7Her finner du eksamensoppgaver som gitt til nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningen 1-7

Eksamen høst 2020 Det er laget videoløsning til oppgavesettet som ble gitt høsten 2020. Videoene er laget av Beate Haugom Bigseth og Peer Andersen og gjennom videoene prøver vi å gi dere en grundig forklaring på hvordan oppgavene kan løses.

Eksamen vår 2020
Det er laget videoløsning til oppgavesettet som ble gitt våren 2020. Videoene er laget av Beate Haugom Bigseth og Peer Andersen og gjennom videoene prøver vi å gi dere en grundig forklaring på hvordan oppgavene kan løses.