Peers matematikkside

Peers matematikksideVelkommen til Peers matematikkside. På denne websiden vil du finne fagstoff i matematikk som primært er rettet mot lærerutdanningen. Jeg legger ut eget materiale som videoer, tekster, kompedier, gamle eksamensoppgaver etc. Jeg legger også ut noe materiell fra andre som ligger offentlig tilgjengelig.

Fra 1. januar 2017 gikk jeg over i åremålsstilling som insituttleder for matematikk og naturfag ved Universitet i Sørøst-Norge. Det fører til at det nok ikke blir lagt ut like mye videoer og fagstoff som tidligere. Jeg skal imidlertid prøve å legge ut litt når anledningen byr seg.

Korona situasjonen

I dagens situasjon med Korona viruset er det mange som må legge om undervisning til nettbasert undervisning. Jeg har samlet en del ressurser vedrørende nettundervisning og bruk av video som vi har laget i mateamtikkmiljøet på Notodden her:

Ressurser om nettundervisning og bruk av video

Siste oppdateringer

10.08.21: Det er lagt ut et kompendium om andregradslikninger.
10.08.21: Det er lagt ut et kompendium om likningssystemer.
14.03.20: En video som viser hvordan Zoom kan brukes i nettundervisning er lagt ut.
09.02.20: Jeg har rettet opp feil i del lenker og ellers ryddet litt på siden.
27.03.19: To videoer om praktiske aktiviteter i sannsynlighetsregning er lagt ut.
28.02.18: En video om kombinatorikk og en video om statistikk for BLU er lagt ut.
05.02.18: En serie med 5 videoer om andre tallsystem for BLU er lagt ut.
29.10-17: Det er lagt ut en veiledning for bruk av Omnijoin.
29.10-17: Det er lagt ut ny utgave av screencast manualen.
27.09-17: Det er lagt ut tre oppgavesett om figurtall med fasit.
06.03-17: En video om figurtall er lagt ut under tallære.
05.03-17: En video om grunnleggende sannsynlighetsregning er lagt ut.
06.12-16: Videoløsninger av nasjonal deleksamen høst 2016 er lagt ut.
29.11-16: Det er lagt ut videoløsninger fra noen oppgaver i tallære fra Alfa
12.11-16: Videoene som ble laget til forkurset er lagt utKontaktinformasjon:

Navn: Peer Andersen
Mobil: 90525809
Epost: peer.andersen@usn.no