Peers matematikkside

FunksjonerPå denne siden finner du videoer med videoløsning av oppgaver i funksjonslære

Videoløsning av oppgaver om andregradsfunksjoner.

Jeg har laget et sett med oppgaver om andregradsfunksjoner. Oppgavene dreier seg om å finne nullpunkter og ekstremalpunkter. Det er også noen oppgaver om løsning av andregradslikninger. Det er totalt 5 oppgaver, alle med fasit. Til noen av oppgavene er det laget videoløsninger som du finner under. Selve oppgavene finner du her Videoløsning av oppgaver om brøkfunksjoner.

Jeg har laget et sett med oppgaver om brøkfunksjoner der en skal finne asymptoter og i noen tilfeller nullpunkter. Totalt er det 9 oppgaver, alle med fasit. Til noen av oppgavene er det laget videoløsninger som du finner under. Selve oppgavene finner du her Videoløsning av oppgaver fra oppgavesamling.

Jeg har laget videoløsning til mange av oppgavene i oppgavesamlingen jeg har skrevet. Dette er oppgaver innen lineære funksjoner, andregradsfunksjoner og brøkfunksjoner. Oppgavesamlingen finner du her

Lineære funksjoner Andregradsfunksjoner Brøkfunksjoner Videoløsning av oppgaver fra QED bind 2 5-10

Under finner du videoløsning av noen av oppgavene fra QED bind 2 5-10. Oppgave 33 er om derviasjon, de andre om integralregning. Videoløsning av oppgaver om eksponensialfunksjoner.

Jeg har laget et sett med oppgaver om eksponensialfunksjoner. Oppgavene dreier seg om å finne asymptoter, nullpunkter og ekstremalpunkter. Til oppgavene er det laget videoløsninger som du finner under. Selve oppgavene finner du her