Peers matematikkside

Nasjonal deleksamen GLU5-10Her finner du eksamensoppgaver som gitt til nasjonal deleksamen høst 2020 samt sensorveiledning Det er laget videoløsning til oppgavesettet som ble gitt høsten 2020