Peers matematikkside

Euclids postulaterPå denne siden finner du videoer som tar for seg Euclids postulater. Vi ser også på situasjonen der tre vinkler er kjent men ingen av sidene er kjente samt en situasjon der to sider og vinkel er parvis like store men der trekanten likevel ikke er entydig bestemt.

Videoen under er en introdusksjonsvideo til temaet.

Videoen under tar for seg side-side-side postulatet

Videoen under tar for seg side-vinkel-side postulatet

Videoen under tar for seg vinkel-side-vinkel postulatet

Videoen under tar for seg side-side-vinkel postulatet

Videoen under tar for seg vinkel-vinkel-vinkel situasjonen. Dette er ikke et
av Euclids postulater. Som vi skal se vil ikke to trekanter der vinklenene er
parvis like store nødvendigvis være kongruente

Videoen under tar for seg situasjon der to sider og vinkel er parvis like store
men der trekantene likevel ikke er kongruente. Det gjelder om vinkelen
motstående til korteste side er like stor.