Kompendier

Listen under inneholder ulike kompendier, notat og oppgavesamlinger i matematikk, statistikk og fysikk.

Fysikk

Matematikk

Statistikk

Oppgavesamlinger

Presentasjoner

Listen under viser presentasjoner i matematikk og fysikk brukt i ulike fag på lærerutdanningen.

MG2MA3 (Matematikk emne 3)

MG2MA4 (Matematikk emne 4)

Naturfag 2

Naturfag 4