Kjetil Liestøl Nielsen

På denne nettsiden finner du video, kompendier, programmeringsressurser, forskningsresultater og annet rart som jeg har laget opp gjennom årene. Epost: kjetil.l.nielsen@usn.no.

CV

  1. Utdanning
  2. Arbeidserfaring
  3. Undervisningserfaring
  4. Publikasjoner
  5. Utviklingsarbeid
  6. Foredrag og workshops
  7. Utmerkelser
  8. Fagfellevurderingsarbeid
  9. Diverse

Utdanning

2015
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Høgskolepedagogikk
2008 - 2012
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Doktorgrad i fysikk
Avhandling: "Student Response Systems in Engineering and Science Education". - link
2006 - 2008
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Mastergrad i fysikk
Masteroppgave: "Theoretical studies of adsorption of atoms and small molecules on an oxygen terminated (0001) surface of alpha-chromium oxide" - link
2003 - 2006
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Bachelor i realfag
Spesialisering: fysikk
2002 - 2003
Danvik folkehøgskole
Spesialisering: fiksjon (filmproduksjon)
Til toppen

Arbeidserfaring

2015 - d.d.
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag
2012 - 2015
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Førsteamanuensis ved Avdeling for Teknologi
2008 - 2012
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Stipendiat ved Avdeling for Teknologi
2006 - 2007
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Studentassistent ved Institutt for Fysikk
Til toppen

Undervisningserfaring

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

2018 - 2019
MG2MA3 - Matematikk 3
Funksjonsanalyse for lærerutdanningen (MGLU 5-10). Emneansvarlig. Nett- og samlingsbasert.
2019 - d.d
MG2MA4 - Matematikk 4
Matematikk for lærerutdanningen (MGLU 5-10). Emneansvarlig. Innhold: trigonometri og vektorregning, samt statistisk analyse. Nett- og samlingsbasert.
2018 - d.d.
MG1NA2 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (MGLU 1-7). Underviste fysikkdelen. Nett- og samlingsbasert. Innhold: Mekanikk, bølgefenomener, fysikkdidaktikk og bruk av IKT i naturfagsundervisning.
2018 - d.d.
MG2NA2 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (MGLU 5-10). Underviste fysikkdelen. Nett- og samlingsbasert. Innhold: Mekanikk, bølgefenomener, fysikkdidaktikk og bruk av IKT i naturfagsundervisning.
2018
MG2MA1 - Matematikk 1
Matematikk for lærerutdanningen (MGLU 5-10). Underviste funksjonslære.
2020
MG2NA4 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (5-10). Underviste fysikkdelen. Nett- og samlingsbasert. Innhold: Elektromagnetisme.
2016, 2018
PEL104/PEL504 - Metodekurs
Underviste kvantitative metoder.
2015 - 2018
Mat503 - Matematikk 3
Funksjonsanalyse for lærerutdanningen (GLU 5-10). Emneansvarlig. Nett- og samlingsbasert.
2016 - 2017
Nat502 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (GLU 5-10). Underviste fysikkdelen, som bestod av mekanikk samt lyd og lys.
2017
Nat504 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (GLU 5-10). Underviste fysikkdelen, som bestod av elektromagnetisme og atomfysikk.
2016 - 2018
Nat102 - Naturfag 2
Naturfag for lærerutdanningen (GLU 1-7). Underviste fysikkdelen, som bestod av mekanikk samt fysikken rundt væsker, gasser, lyd og lys. Nett- og samlingsbasert.
2016 - 2018
15NA2M2 - Naturfag 1, modul 2
Videreutdanningstilbud for lærere på 1-7 trinn. Ligger under "Kompetanse for kvalitet". Underviste fysikkdelen, som bestod av fysikken rundt væsker og gasser, samt lyd og lys. Nett- og samlingsbasert.
2016 - 2019
15NA1M2 - Naturfag 1, modul 2
Videreutdanningstilbud for lærere på 5-10 trinn. Ligger under "Kompetanse for kvalitet". Underviste fysikkdelen, som bestod av mekanikk, lyd og lys. Nett- og samlingsbasert.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

2008 - 2011
2012 - 2014
Forkurs fysikk
Forkurs fysikk for ingeniørutdanning.
2012 - 2014
TALM1005 - Statistikk og Økonomi
Underviste statistikkdelen for ingeniørstudenter. Var også emneansvarlig.
2015
TALM1011 - Matematikk 1
Matematikk for ingeniørstudenter.
2013 - 2015
TALM1007 - Matematikk 2
Matematikk for ingeniørstudenter.
Til toppen

Publikasjoner

Førsteforfatter

2021
Konferanse-artikkel
Nivå 0
Kjetil Liestøl Nielsen
Bruk av studentresponssystem i nettundervisning
MNT-Konferansen (digitalt) - link
2020
Vitenskapelig artikkel
Nivå 1
Kjetil Liestøl Nielsen
Students’ video viewing habits during a flipped classroom course in engineering mathematics
Research in Learning Technology, 28 - link
Til vurdering
Vitenskapelig artikkel
Kjetil Liestøl Nielsen
Flipping the classroom in engineering mathematics: why does not flipped classroom work for everyone? - link (preprint)
2019
Bokkapittel
Nivå 1
Kjetil Liestøl Nielsen
Fremme faglige samtaler ved bruk av studentresponssystem
Fagbokforlaget, 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse, 174-175
2019
Konferanse-artikkel
Nivå 0
Kjetil Liestøl Nielsen
Bruk av omvendt undervisning i et nettbasert matematikkfag for lærerstudenter
MNT-konferansen, Tromsø, 80-84. - link
2016
Vitenskapelig artikkel
Nivå 2
Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen og John Birger Stav
How the initial thinking period affects student argumentation during peer instruction: students’ experiences versus observations.
Studies in Higher Education, 41(1), 124-138. - link
2013
Vitenskapelig artikkel
Nivå 1
Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen og John Birger Stav
Teaching with student response systems (SRS): teacher-centric aspects that can negatively affect students' experience of using SRS.
Research in Learning Technology, 21. - link
2012
Bokkapittel
Nivå 1
Kjetil Liestøl Nielsen, John Birger Stav, Gabrielle Hansen-Nygard og Trond Morten Thorseth
Designing and Developing a Student Response System for Mobile Internet Devices
IGI Global - Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones, 56-68
2012
Vitenskapelig artikkel
Nivå 0
Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen-Nygard og John Birger Stav
Investigating Peer Instruction: How the initial voting session affects students' experiences of group discussion.
ISRN Education. Article ID 290157 - link

Ikke førsteforfatter

2016
Vitenskapelig artikkel
Nivå 1
Kenate Nemera Nigussa, Kjetil Liestøl Nielsen Øyvind Borck og Jon Andreas Støvneng
Adsorption of H2, Cl2, and HCl molecules on α-Cr2O3(0001) surfaces: A density functional theory investigation
Surface Science, 653, 211-221 - link
2012
Bokkapittel
Nivå 1
Gabrielle Hansen-Nygård, Kjetil Liestøl Nielsen, Trond Morten Thorseth og John Birger Stav
Developing and Evaluating Practical Methodological Guidelines for use of Student Response System in Teaching
IGI Global, Learning with Mobile Technologies, Handheld Devices, and Smart Phones, 90 - 104
2011
Konferanse-artikkel
Nivå 1
John Birger Stav,Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen-Nygård, Tord Mjøsund Talmo Audun Grøm
STUDENTS EXPERIENCE WITH USE OF RESPONSE TECHNOLOGY ON THEIR SMARTPHONES
INTED2012 Proceedings 6th International Technology, Education and Development Conference, 1361 - 1365
2011
Konferanse-artikkel
Nivå 1
Gabrielle Hansen-Nygård, Kjetil Liestøl Nielsen, John Birger Stav, Trond Morten Thorseth og Ketil Arnesen
Experiences with Use of Open, Web-based Student Response Services for Smartphones
INTED2011 Proceedings, 4944 - 4950
2011
Konferanse-artikkel
Nivå 1
Gabrielle Hansen-Nygård, Kjetil Liestøl Nielsen, John Birger Stav, Trond Morten Thorseth og Ketil Arnesen
Experiences with Online Response Technologies in Education of Engineers
Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Supported Education, 383 - 391 - link
2011
Vitenskapelig artikkel
Nivå 2
Kenate Nemera Nigussa, Kjetil Liestøl Nielsen, Øyvind Borck og Jon Andreas Støvneng
Adsorption of hydrogen, chlorine, and sulfur atoms on alpha-Cr2O3(0001) surfaces: A density functional theory investigation
Corrosion Science, 53(11), 3612 - 3622 - link
2010
Konferanse-artikkel
Nivå 1
John Birger Stav, Trond Morten Thorseth, Kjetil Liestøl Nielsen og Gabrielle Hansen
Students' experience with use of web-based student response services for modern handheld devices
EDULEARN10 Proceedings : Proceedings from the International Conference on Education and New Learning Technologies, 309 - 314
2010
Konferanse-artikkel
Nivå 1
John Birger Stav, Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen, Trond Morten Thorseth, Roger Bergh Knut Bjørkli
Experiences with use of web-based student response services for iPod touch and iPhone
INTED2010 : Proceedings from the International Technology, Education and Development Conference, 2307 - 2316
2010
Konferanse-artikkel
Nivå 1
Joan Lu, Pascal Pein Raoul, Gabrielle Hansen, Kjetil Liestøl Nielsen og John Birger Stav
User centred mobile aided learning system: Student Response System - SRS
The 10th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, 2970-2975 - link
2010
Vitenskapelig artikkel
Nivå 1
John Birger Stav, Kjetil Liestøl Nielsen, Gabrielle Hansen og Trond Morten Thorseth
Experiences obtained with integration of Student Response Systems for iPod Touch and iPhone into e-learning environments
Electronic Journal of e-Learning, 179-190 - link
2009
Konferanse-artikkel
Nivå 0
John Birger Stav, Kjetil Liestøl Nielsen, Dan Yngve Jacobsen, Roger Bergh og Trond Morten Thorseth
Integrating Student Response Services for iPod Touch and iPhone into e-learning environments
Proceedings from the International Conference of Education, Research and Innovation, 579-587
2009
Konferanse-artikkel
Nivå 0
John Birget Stav, Trond Morten Thorseth, Kjetil Liestøl Nielsen og Erik Engh
Integrating new online simulator services into vocational education and training
Proceedings from the International Conference of Education, Research and Innovation, 572-579
Til toppen

Utviklingsarbeid

Læringsvideoer
Har produsert over 200 læringsvideoer i blant annet matematikk, statistikk, fysikk, programmering og videoproduksjon. Link
Kompendier
Har laget et titalls kompendier i fysikk, matematikk og statistikk, både tradisjonelle kompendier og nettbaserte kompendier. Link
Programmeringsressurser
Har laget mange programmeringsressurser som kan brukes til demonstrasjoner, visualiseringer og/eller simuleringer i fysikk, matematikk og sannsynlighetsregning. Link
2020 - d.d.
KLN Response
Prosjekt for å utvikle et effektivt, fleksibelt og åpent studentresponssystem for sanntidsundervisning. Pågående prosjekt. - link
2019 - d.d.
KLN Presenter
Prosjekt for å utvikle programvare designet for produksjon av presentasjoner med rikt interaktivt innhold. Pågående prosjekt. - link
2019
Seminar om nettundervisning
Jeg var med å arrangere seminar om nettundervisning. Seminaret var et samarbeid mellom Nettskolen i Vestfold og USN. Program
2019
Reklamevideo
Reklamevideo for å promotere nettundervisningen på naturfag ved USN. Regissert, filmet og redigert av meg. Link
2018 - 2019
PfDK - MOOC
Videreutdanningstilbud for lærere som ønsker å øke sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Jeg ledet en gruppe som hadde ansvar å utvikle modulen for realfag. Link til kurssiden
2009 - 2010
Edumecca
Utvikling av et studentresponssystem til bruk i undervisning. Jeg var både med under utviklingen og utprøvingen som en del av mitt doktorarbeid. Link til prosjektet
Til toppen

Foredrag og workshops

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

2021
Webinar - Link
Omvendt undervisning på nett (webinar for UIT)
2021
Webinar - Link
Bruk av studentresponssystem i høyere utdanning (webinar for UIT)
2021 (oktober)
Webinar - Link
Bruk av studentresponssystem i vurderingspraksis
2021 (mars)
Webinar - Link
Bruk av studentresponssystem i vurderingspraksis
2021
MNT-konferansen (digital) - Program
Bruk av studentresponssystem i nettundervisning
2020
Webinar - Link
Omvendt undervisning på nett
2020
Webinar - Link
Bruk av studentresponssystem i nettundervisning
2019
Profesjonskonferansen - Campus Vestfold - Program
Video og animasjoner som brobygger mellom konkret og abstrakt i realfag.
2019
MNT-konferansen - Tromsø - Program
Bruk av omvendt undervisning i et nettbasert matematikkfag for lærerstudenter.
2019
Seminar om Nettundervisning - Campus Vestfold - Program
Omvendt undervisning på nett.
2019
Seminar i Matematikkdidaktikk - Campus Notodden - Program
Omvendt undervisning i nettundervisning
2018
Workshop - Campus Vestfold
Bruk av studentresponssystem i klasserommet. Ble holdt sammen med Svend Andreas Horgen.
2018
Workshop - Campus Vestfold
Bruk av omvendt undervisning i matematikk på ingeniør.
2017
Workshop - Campus Ringerike
Bruk av omvendt undervisning.
2017
Workshop - Campus Ringerike (andre gang)
Bruk av omvendt undervisning. Ble holdt samen med Rita Li.
2017
Webinar - Link
Hvordan aktivisere og skape diskusjoner i forelesninger med hjelp av klikkere.
2017
Webinar
Bruk av studentresponssystem i undervisning.
2016
Fakultetseminar - Sandefjord
Bruk av klikkere i undervisning og omvendt undervisning.
2016
Erfaringsdelingsdagen - Campus Porsgrunn
Bruk av omvendt undervisnign i matematikkfaget i ingeniør - og lærerutdanning.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

2014
Seminar - Yrkeslærerutdanningen - HiST
Bruk av video og studentresponssystem i undervisning.
2014
Seminar - Ingeniørutdanningen - HiST
Bruk av video i undervisning.
2010
Seminar - NTNU
Demonstrasjon av Student Response System (SRS).
2010
Online Educa Conference - Berlin
Stand med demonstrasjon av Student Response System (SRS).
2009
8th European Conference on eLearning - Bari - Program
Integrating Student Response Services for iPod Touch and iPhone into e-Learning Environments.
Til toppen

Utmerkelser

2020
Merittert underviser
Universitetet i Sørøst-Norge
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) ved USN skriver at "en merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet. Den meritterte underviseren legger også en utforskende tilnærming til grunn for sitt arbeid med å planlegge, gjennomføre, vurdere og justere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring." - link
Til toppen

Fagfellevurderingsarbeid

Liste over journaler hvor jeg har gjort fagfellevurderingsarbeid. Verifisert av Publons

Antall: 8
Nivå 1
Research in learning Technology
Antall: 2
Nivå 1
Mathematical Education in Sciene & Technology
Antall: 1
Nivå 1
Nordic Journal of Digital Literacy
Antall: 1
Nivå 2
Studies in Higher Education
Antall: 1
Nivå 1
UNIPED
Til toppen

Diverse

2019 - d.d.
Faggruppe undervisningsrom
Fagbruppe med mandat å komme med anbefalinger til standard på undervisningsrom ved USN. Jeg er fakultetsrepresentant for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Fakultetsrepresentanter har ansvar for å bringe inn ønsker fra ansatte og studenter om fremtidige installasjoner i undervisnings- og møterom på de campusene fakultetet er representert.
2017
Kommisjon
Var med i en kommisjon for å vurdere søkere til en matematikkstilling ved lærerutdanningen på USN.
2016 - 2020
Veiledning bachelor
Har veiledet et titalls lærerstudenter i deres bachelor-oppgave.
2019-d.d.
Mentor førstekompetanse
Mentor for en kollega ved USN i hans løp mot førstekompetanse.
2013
Kurs
Deltok i hjertestarterkurs. Link til kursbevis
2007
Kurs
Kurs i bruk av simuleringsverktøyet SIESTA. Link til kursbevis
Til toppen